Etelä-Hämeen Kennelpiirin piirinmestaruuskoe

ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN HIRVENHAUKKUKOKEEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE
(vahvistettu E-H kp:n hallituksessa 2/2022)

Etelä-Hämeen Kennelpiirin piirinmestaruuskoe järjestetään uroksille ja nartuille yhdessä. Kokeeseen pyritään valitsemaan parhaat ja mahdollisimman tasapuoliset maastot. Koe on samalla karsintakoe mestaruuskilpailujen (SHHJ ja SPJ) lohkonvalintakilpailuihin.

Valitsijamiehinä toimivat Etelä-Hämeen Kennelpiirin pystykorvajaoston nimeämät henkilöt, jotka vahvistavat lohkon valintoihin lähtevät koirat. Valitsijamieheksi voidaan nimetä 1 tai useampi henkilö huomioiden eri rotujärjestöt (SHHJ, SPJ).

Etelä-Hämeen Kennelpiirin piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain syys-lokakuun aikana ennen lohkon valintakokeiden viimeistä ilmoittautumispäivää. Ilmoittautuminen piirinmestaruuskokeeseen päättyy 5 vrk ennen koepäivää.

Piirinmestaruuskokeen ylituomarin pitää olla Etelä-Hämeen Kennelpiirin ulkopuolelta.

Osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Etelä-Hämeen Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Jos koiralla on enemmän kuin yksi omistaja on kaikkien omistajien oltava Suomen Kennelliiton tai jonkin Etelä-Hämeen Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäseniä.

Koira voi osallistua sen Kennelpiirin piirinmestaruuskokeeseen, jossa omistaja pääsääntöisesti asuu tai jos omistajia on useita sen mukaan missä koiraa enimmäkseen pidetään. Koira voi koekaudella osallistua vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

Etelä-Hämeen Kennelpiirin piirinmestaruuskokeeseen valitaan 12 koiraa sisältäen edellisen vuoden piirinmestarin ja parhaan vastakkaisen sukupuolen koiran (edellisen vuoden paras uros ja narttu).

Loput 10 koiraa valitaan siten, että huomioidaan edellisen ja kuluvan koekauden aikana saavutettu paras tulos, joka on tehty normaalissa 1 päivän kokeessa.
Poikkeuksena alle 3-vuotiailla (piirinmestaruuskokeen koepäivänä alle 3 v) koirilla valintatuloksena voidaan huomioida myös koko kauden kokeen (ns pitkä koe) tulos.
Valintaan huomioitava tulos on tehtävä viimeistään ilmoittautumispäivänä.
Mikäli edellisen vuoden paras uros tai narttu tai kumpikaan ei osallistu piirinmestaruuskokeeseen, valitaan tilalle koira/koirat edellä mainituilla perusteilla.
Mikäli viimeisen osallistujan valinnassa on tasatulos kahdella tai useammalla koiralla, huomioidaan seuraavaksi koirien toiseksi paras tulos edellisen ja kuluvan koekauden aikana saavutetuista tuloksista. Mikäli tämänkin jälkeen on tasatulos / tasatuloksia, arvotaan viimeisen paikan saanut koira.
Tulosten perusteella karsiutuneet koirat sijoitetaan varakoiriksi tulosten mukaiseen
paremmuusjärjestykseen. Varasijalla olemisesta on ilmoitettava koiran omistajalle, että hän pystyy varautumaan mahdolliseen osallistumiseen heti saatuaan siitä tiedon.
Kaikilla piirinmestaruuskokeeseen valituilla koirilla pitää olla saavutettuna HIRV 1 tulos. Tuloksen saavuttamiselle ei ole edellä mainittua koekausivaatimusta. (Kennelliiton ohje 1.1.2022 alkaen).

SHHJ:n alaisiin etelänlohkon lohkon valintakokeisiin valitsijamies valitsee kaksi (2) parhaiten
sijoittunutta koiraa ja yhden (1) varakoiran.
Hirvenhaukut-ottelun etelänlohkon valintakokeeseen valitsijamies valitsee kaksi (2) parhaiten
sijoittunutta koiraa ja yhden (1) varakoiran edellyttäen, että valittavilla koirilla on kuluvalta
koekaudelta HIRV1 tulos. Mikäli säännön täyttäviä koiria (karjalankarhukoirat) ei
piirinmestaruuskokeen tulosten jälkeen ole, voi valitsijamies täydentää valintoja myöhemmin
ilmoittautumisajan niin salliessa.
Lohkon valintakokeisiin valittavien koirien tulee täyttää kaikki valintakokeisiin vaadittavat
osallistumisoikeuskriteerit.
10§
Muutokset tähän järjestämisohjeeseen hyväksyy Etelä-Hämeen Kennelpiirin hallitus Kennelpiirin pystykorvajaoston esityksestä.

Etelä-Hämeen kennelpiirin HIRV-piirinmestaruuskokeen säännöt 2022 (PDF)