Vuosikokouskutsu 2021

Vuosikokouskutsu 9.7.2021 klo 18.30

Etelä-Hämeen Hirvikoirayhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Rengon Tulinummessa keskiviikkona 9. heinäkuuta 2021 alkaen klo 18.30.

Paikalle löytää kätevimmin Hämeenlinna – Turku tieltä Rengon ”ST 1”:n luota alkavien opasteiden avulla TULINUMMI / RENGON PITOPALVELU. Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle asettamat asiat, sekä jäsenistön ja hallituksen esittämät

JÄSENKIRJE 1/2021

Vuosikokouksen järjestäminen ei tällä hetkellä ole mahdollista niin, että jäsenistö kokoontuisi yhteen paikkaa. Hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään vasta kun siihen kokoontumisrajoitusten puitteissa on hyvä mahdollisuus.

Kutsu vuosikokoukseen lähetetään kun tiedetään kokouksen ajankohta.

Kirjeen mukana on myös jäsenmaksulasku, summa on 15€/hlö tai jäsenyhdistys. Yhdistyksellä ei tälläkään hetkellä ole taloudellisia paineita jäsenmaksun korottamiseen eli vanhalla summalla mennään edelleen.

Mikäli vuoden 2021 jäsenmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, katsotaan jäsenen eronneen Etelä-Hämeen Hirvikoirayhdistys ry:n jäsenyydestä (jäsenyys on voimassa vain jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä).

Yhdistyksen sihteeri Juha Uurtamo on muuttanut Rovaniemelle ja on lopettanut sihteerin hommat. Hallitus on valinnut uudeksi sihteeriksi Kati Heinosen 1.4.2021 alkaen (puh: 041 4332585, s-posti: kati.heinonen@hmledu.fi)

Huomio koiran omistaja!

Ilmoitathanvalioarvon vuoden 2020 aikana saavuttaneet sekä kokeissa menestyneet koirat 30.4.2021 mennessä sähköpostilla; kati.heinonen@hmledu.fi

Ilmoita koirasi EHHKY:n omaan Mestarikoira-, Narttumestari- ja Koiran ensimmäinen hirvenhaukkukoe- mestarikilpailuihin (säännöt alla), vaikka Kennelliiton vahvistus ei vielä olisi tullutkaan. Yhdistys palkitsee valion arvon saaneet ja huomioi menestyneet koiranomistaja jäsenet vuosikokouksessa sitten kun se voidaan järjestää.

Muistattehan päivittää osoite- ja puhelinnumerotietonne ajan tasalle aina muutosten tullessa, jos et ole toimittanut rekisteriin sähköpostiosoitettasi, toimitathan sen nyt! Yhdistyksen nettisivuihin kannattaa tutustua osoitteessa www.ehhky.info

Tunnukset nettisivujen tuomarilistaan ovat: xxxxxxx (tulevat seuraavaan jäsenkirjeeseen)

Jäsenkirje kokonaisuudessaan luettavissa täältä:

Jäsenkirje 1/2021 (pdf)

Sääntö- ja koulutusvaliokunta tiedottaa

HUOM!! Tätä tekstiä EI OLE Hirvikoiralehdessä.

Sääntö- ja koulutusvaliokunta tiedottaa.

Kokokaudenkokeeseen ilmoittautuminen
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle kennelpiirin nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella arvostelu aloitetaan. Ylituomari kirjaa ilmoittautumisen ja kirjaa ohjeistuksen ajankohdan kokeen tietoihin. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä, tämän jälkeen tehdään lisäksi ilmoitus sähköisesti ilmoittajan toimesta, poikkeustapauksissa ilmoituksen voi tehdä myös ylituomari.

Koiratietokanta.fi sivustolla HIRV koko koekauden kokeet
– ilmoittautuminen netissä kännykällä, tabletilla tai tietokoneella
* joko koiranohjaaja (avustaja/kaveri) tai ylituomari
* tehtävä viimeistään edellisenä päivänä

https://koiratietokanta.fi/kokokauden.html

– Valitse HIRV koko koekauden kokeet
– Valitse Piiri
– Valitse Ilmoittaudu koko koekauden kokeeseen klikkaamalla tästä

-Avautuva valikko Valitse YT
– Listalta valitaan YT
– Syötä koiran rekisterinumero tai etsi koira
– Syötä pyydetyt tiedot
-Tarkista
-Tallenna
-Lähetä

– ilmoittautumisen yhteydessä annetaan tiedot
* koirasta
* tuomareista
* maastosta ja
* omistajasta

Sovittava myös ylituomarin kanssa (puhelimitse) piirin ohjeiden mukaan!
Sähköisestä ilmoittautumisesta on koulutusaineisto myös Koulutusaineisto sivuilla.

Haun arvostelu; Valiokunta on pannut merkille, että haun arvostelussa ovat käytännöt hieman erilaisia ja siksi teimme lisäyksen ohjeisiin. Koe-erän aikana suoritettu uusi haku otetaan huomioon haun arvostelussa. Eli ensimmäisen lenkin löydöllä saatu hyvä hakunumero voi pudota, mikäli hakua arvioidaan erän aikana uudelleen. Tämä tilannehan tulee, jos hirvi karkaa ja työskentelyaika katkeaa, jonka jälkeen erä jatkuu hakuna.
Hakulenkkien arvostelussa tulee käyttää ohjeen mukaista mittaustapaa välipisteitä käyttäen, ei matkalaskurin lukemia.
Ensimmäisen lenkin löydössä käytetään sääntökirjan taulukossa mainittuja matkoja.

Löytötehokkuuden arvioinnissa muistutetaan otettavan huomioon kokonaisuus, joka muodostuu:
– Hakuaikaa ja hakulenkkejä
– Löytömatka eli koiran kulkema matka ja suora etäisyys paikasta mistä hakulenkki alkoi paikkaan, josta hirvi löytyi
– Kokonaismatka irtilaskupaikalta löytöpaikkaan sekä maasto- ja sääolosuhteet

Löydön ja löytöhaukun arvostelussa on menty oikeaan suuntaa ja toivottavaa onkin, että hirvikoirat löytävät hirviä ja kaikki löydöt saadaan kirjattua. Koulutusohjeessa mainitaan löydöstä
Oltava perusteet, jos merkitään löydöksi
Oltava perusteet, jos ei merkitä löydöksi
Tuomariryhmän tehtävänä on varmistaa maastossa tapahtumat.
Löytöhaukun arvostelussa on myös yleensä pohdittu niitä 10 – 9 – 8 pisteitä, kun kaikki pisteet ovat tärkeitä, tulee huomioida myös 2-3 pisteen välinen ero. Mikäli koira saa löytöhaukun jälkeen haukkua, tulee sen saada 3 pistettä vaikka löytöhaukku kestäisikin alle 10 minuuttia.

Haukun kuuluvuuden sekä tiheyden ja peittävyyden arvostelussa tulee edelleenkin huomioida kokonaishaukkuaika, jonka on oltava pääsääntöisesti 180 minuuttia, jolloin em. ominaisuuksia on voitu arvostella riittävästi, jotta voidaan antaa kiitettävä pisteet ominaisuudesta. Raja arvostelulle on 20 minuuttia, ja tämän jälkeen ominaisuus arvostellaan kuullun mukaan, siinä ei oteta huomioon haukku eikä työskentelyaikaa muutoin kuin kiitettäviä pisteitä annettaessa.

Yhteistyö ja tottelevaisuus.
Haun aikana kytkettävyys testataan koiran käydessä hakulenkillä ryhmän luona. Kun koira lasketaan hakemaan ja se kutsutaan hakulenkiltä yli 100 m päästä, jos se ottaa yhteyttä ja on kytkettävissä, merkataan se yhteydenotoksi. Mikäli sitten koira löytää seuraavalta lenkiltä hirven, on tämä ensimmäisen lenkin löytö, eikä kutsusta katkaistua hakua arvostella hakulenkkinä.
Yhteydenotossa koira on oltava kytkettävissä. Ampumatilaisuutta otettaessa koiran ottaessa yhteyttä, lasketaan yhteydenotto kutsusta tapahtuneeksi. Yhdellä ampumatilaisuudella tapahtuneet yhteydenotot lasketaan yhdeksi yhteydenotoksi. Mikäli yhteydenottoja on häiritsevän paljon, voi se vaikuttaa pisteytykseen.
Oma-aloiteinen yhteydenotto on, kun koira ottaa yhteyttä ryhmään oma-aloitteisesti, ilman kutsua ja ryhmän ollessa kauempana haukusta, koira ei ole tietoinen ryhmästä. Mikäli oma-aloitteisia yhteydenottoja on erän aikana enemmän kuin kaksi, annetaan kohdasta 10 enintään 6 pistettä.
Yhteydenoton kutsu tapa ei ratkaise sen hyväksyttävyyttä, vain se, onko koira kytkettävissä ratkaisee asian. Kutsuminen ei saa tapahtua haukkutyöskentelyssä ennen 90 min haukkuaikaa.
Teknisissä tiedoissa kohta T, koira palaa pakenevan hirven seuraamisesta, kohdasta 10 b annetaan 2 pistettä. Tämä edellyttää koiran palaamista omia jälkiään ryhmän luo.
Lisäksi on tehty tarkennus työskentelyn aikaiseen arvosteluun yhteydenotosta seuraamisen aikana.
Jos koira ottaa yhteyttä seuraamisen aikana ja työskentely jatkuu yhteydenoton jälkeen uusintahaukulla 3 p, mikäli koira yhteydenoton jälkeen seuraa hirveä eikä saa uusintahaukkua 2 p.
Lisäksi c kohtaan vielä muistutus:
“Koira kytketään hirvityöskentelystä erän jälkeen (300 min)” tarkoittaa sitä, että ryhmä on valmiiksi lähellä tai hakeutuu riittävän lähelle koiraa ja kytkee sen ylituomarin asettaman ajan kuluessa, kutsumalla karkon seuraamisesta tai hirveltä 2 p, jos koiraa ei saada tässä ajassa kytkettyä 0 p.
Jos koira ”pyydystetään” karkolta tai haetaan esim. tieltä niin että koira on jo lopettanut
työskentelyn. Ei koiran kytkemisestä palkita 0 p.

Koulutusmateriaalin loppuosassa on Maastotapahtuma ja arvostelu-osio, jossa käydään kohdittain maastokortin täyttäminen ja arvostelu. Tuo osio on tarkoitettu käytäväksi peruskoulutuksessa, mutta siihen on hyvä tutustua jo kortin omaavienkin.
HIRV palkintotuomarikoulutus, kuten myös kaikki muu koulutusaineisto on kaikkien luettavissa yhteisestä tiedostosta, johon linkki on kaikkien rotujärjestöjen sivuilla, Koulutusmateriaali.

KARH taipumuskokeesta huomioita:
Riistakeskus myöntää luvat karhun haukutukseen ja lupaehdot ovat edellisvuodesta muuttuneet, tämä kannattaa ottaa huomioon niin koulutuksessa kuin kokeissa. Niin maaston käyttöön kuin karhun haukutukseen on oltava lupa, kun koetta suoritetaan. Päätös on pidettävänä mukana luvassa tarkoitetussa toiminnassa ja päätös on esitettävä sitä kysyttäessä metsästysoikeuden haltijalle tai muulle metsästyksen valvontaa suorittavalle toimijalle.
Jokaisesta koulutus- ja koetapahtuman alkamisesta sekä tapahtuma-alueesta on ilmoitettava asianomaiselle poliisilaitokselle sähköpostilla, ilmoitus on mahdollisesti tehtävä myös metsähallituksen erätarkastajalle. Tiedot ilmoittamisesta löytyvät luvasta.

Koe katsotaan alkaneeksi, kun kokeesta on ilmoitettu ylituomarille ja maastotuomarit ovat paikalla. Vaikka koetta voidaan seurata paikantimella, tulee tuomareiden olla paikan päällä koetta aloitettaessa.
KARH kokeessa seuraamiskohta poikkeaa hirvenhaukkukokeen hengestä. Koiran ansiota on seuraamismatka(työskentelymatka), jota muodostuu pakenevan karhun seuraamisesta, siirtyvästä haukusta, tai ajo haukusta.
Koiranohjaaja ohjaa koiraa maastossa ja vastaa koiran tekemisistä kokeen aikana.
KARH kokeessa kaikki apuvälineet, jotka helpottavat kokeen seuraamista ovat sallittuja
• Gps-paikantimen tietoa käytetään samoilla periaatteilla kuin HIRV-kokeessa
• Työskentelyä arvosteltaessa tulee tukeutua karttaan ja pitää pystyä jälkikäteen selvittämään kokeen kulku kartalta.
• Vaikka apuvälineet ovat sallittu, on työskentely varmistettava paikan päällä tuomareiden toimesta.

Hei EHHKY:n jäsen Trackerin, b-Barkin ja Ultracomin käyttäjä!

Edellämainitut valmistajat tuovat loppukesän/syksyn aikana uudet
ohjelmat tutkapantojen ja kavereiden seurantaan.
Nyt alkaa olla h-hetki ohjelmien asentamiseen ja aloittaa käyttön
harjoittelu ja samalla tarkistaa että myös itse pannoissa on
viimeisimmät ohjelmat ja että ne muutenkin toimivat.

Trackerin ja b-Barkin vanhan ohjelman *toiminta loppuu* 20.08.2020

Eli ladatkaa Google Playsta uusi TH6-versio, löytyy hakusanalla tracker

Linkit internetistä löytyviin asennus ja käyttöönotto ohjeisiin ovat alla

1. Trackerin ja b-Barkin ohjelman (sama molemmille Hunter 6)
asennus/käyttohjeet löytyvät netistä osoitteesta
https://tracker.fi/suomi/2020/06/ota-tracker-hunter-6-haltuun-videoiden-avulla/

2. Ultracomin Next-ohjelman (vaatii Android 8 tai uudempi)
päivitysohjeet sivuilta: https://www.youtube.com/watch?v=-9t_GQoV_Jo
https://support.ultracom.fi/fi/support/solutions/folders/60000470021

Jos kysyttävää tai haluat päivittää/uusia pantasi , ottakaa yhteyttä
allekirjoittaneeseen

Terveisin
Mauri Vänttinen
Mauvan Tmi
Vuorilehdonkuja 2K3 01200 Vantaa
puh. 0400-420722
sposti:mauvan@mauvan.fi
internet: www.mauvan.fi

Vuosikokouskutsu 2020

Vuosikokouskutsu 26.2.2020 klo 18.30

Etelä-Hämeen Hirvikoirayhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Rengon Tulinummessa keskiviikkona 26. helmikuuta 2020 alkaen klo 18.30.

Paikalle löytää kätevimmin Hämeenlinna – Turku tieltä Rengon ”ST 1”:n luota alkavien opasteiden avulla TULINUMMI / RENGON PITOPALVELU. Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle asettamat asiat, sekä jäsenistön ja hallituksen esittämät asiat.

SÄÄNTÖMUUTOS ASIAA!

12§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella (muutetaan kuuluvaksi sähköpostitse) vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokous kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Samalla tavoin toimitetaan muutkin tiedon annot jäsenille.

      KAHVITARJOILU, TERVETULOA!

             Hallitus

CaniHunt koiran suojaliivien maahantuoja Jari Seppälä paikalla esittelemässä tuotteita kello 18.00 alkaen.    

JOUKKOTARKASTUS MÄNTSÄLÄSSÄ Tassutalolla

Ensisijaisesti SPJ:n roduille, mutta myös muut rodut tervetulleita, mikäli tilaa jää!

HOX Uusimaa, pääkaupunkiseutu, Salpausselkä ja Häme!

 JOUKKOTARKKI MÄNTSÄLÄSSÄ Tassutalolla (Maisalantie 16) 7.12.2019 klo 9 alkaen

  • silmätarkki SPJ:n jäsenille 45 € (2 koiraa /omistaja, jäsennumerolla), muille 65 €; tarkastava eläinlääkäri Pekka Sarkanen
  • polvi- ja sydäntarkit: 25 €/ koira; tarkastava eläinlääkäri Henna Kuosa
  • poskisolunäytteet 20 €/koira (omat MyDogDna-kitit mukaan)
  • kaikista karhukoirista otetaan verinäyte karhukoirien silmäterveystutkimukseen H. Lohen tutkimusryhmälle: 0 €
    • maksut pankkikortilla tilaisuudessa

Ilmoittautumiset 31.11.2019 mennessä; varaathan ilmoittautuessasi valmiiksi SPJ:n jäsennumerosi sekä koirasi rekisteritiedot

Ensisijaisesti SPJ:n roduille, mutta myös muut rodut tervetulleita, mikäli tilaa jää!

                                            Terveet koirat ovat tulevaisuutemme -tervetuloa!

                                                                  Uudenmaan pystykorvakerho ry

Paperiversio PDF

Kesäpäivä 20.7.2019

Tervetuloa viettämään Ehhkyläisten kesäpäivää saunomisen ja pienen purtavan merkeissä veteraanimajalle Lopelle lauantaina 20.7.2019. Tilaisuus alkaa klo 16.00 aikoihin.

Näin löydät perille: Kantatieltä 54 Lopen kirkon ohi Pilpalantietä 8,8 km, josta käännytään vasempaan Mustinsuontielle, jota n.2 km ja käännytään oikealle Veteraanitie 164.

Valtatie 2 tullessa n. 2 km Karkkilasta Forssaan päin tienviitta Pilpala-> Siikalantietä (Hunsalantie Lopen puolella) n. 11 km. Käänny oikealle (tie n:ro 2832) Rautakoskentielle, jota n. 0,5 km. Käänny vasemmalle Pilpalantielle, jota n. 6 km ja käännytään oikealle Mustinsuontielle, jota n.2 km ja käännytään oikealle Veteraanitie 16

Riihimäki 31.8.-1.9.2019

Lauantaina 31.8.2019 kaikkien rotujen NORD näyttely
Sunnuntaina 1.9.2019 kansainvälinen kaikkien rotujen näyttely

NORD ja KV-näyttelytalkoot

Riihimäen NORD ja KV koiranäyttelyt on 31.8.-1.9.2019, ja yhdistys osallistuu jälleen järjestelyihin.

Näyttely on yhdistyksen suurin tulonlähde, jolla mahdollistetaan muu toimintamme, esim. koulutukset ja kurssit yhdistyksen jäsenistölle.

Talkoolaisia tarvitaan 31.8.-1.9. (pe iltapäivä-su iltaan). Talkoo tehtävät ovat helppoja ja niiden tekemisessä opastetaan, joten erityisosaamista ei tarvita.

Ilmottautumiset: Pekka Stenbacka, Juha Uurtamo, Juha Papinsaari.

Talkoolaisille tarjolla lounas ja kahvit. Talkoolaisia odotetaan runsain joukoin paikalle

Eikun mukaan vain!

Koirien kiinnipitoaika alkaa 1.3


Finlex » 51 § Koiran kiinnipitovelvollisuus

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa perjantaina 1.3. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta aina elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika varmistaa rauhan luonnoneläimille niiden lisääntymisajan aikana.

Kiinnipitoaikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella.

Kiinnipitoaika ei koske poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen työtehtävissä olevia koiria tai paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteita. Se ei koske myöskään alle viiden kuukauden ikäistä pentua tai palvelutehtävässä olevaa koiraa. Metsästyslain mukaisena koirien kiinnipitoaikana rauhoittamattoman riistaeläimen metsästys on sallittua muulla kuin ajavalla koiralla edellyttäen, ettei koira häiritse rauhoitettuja luonnoneläimiä.

Järjestyslaissa on oma pykälänsä koirakurista. Lain mukaan koira on pidettävä aina kytkettynä taajamassa. Koiran vapaana pitäminen on sallittua ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla.

Lue lisää: https://www.kennelliitto.fi/…/kennelliitto-muistuttaa-koira…