YHDISTYKSEN KILPAILUJEN SÄÄNNÖT:

ETELÄ-HÄMEEN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY

Kilpailu säännöt:

(päivitetty 11.2.2022)

EHHKY ry Mestarikoira säännöt:
Koiran koekauden kahden parhaan hirvenhaukkukokeen yhteenlaskettu tulos.
Mestarikoira kiertopalkinnon saa omaksi kolmella voitolla. Koiran omistajan
tulee olla yhdistyksen jäsen.

EHHKY ry Narttu-Mestari säännöt:
Koiran koekauden kahden parhaan hirvenhaukkukokeen
yhteenlaskettu tulos. Narttu-Mestari kiertopalkinnon saa omaksi kolmella voitolla. Koiran
omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen.

EHHKY ry Koiran ensimmäinen hirvenhaukkukoe mestari – säännöt:
Koiran koekauden ensimmäisen HIRV1 tuloksen ylittävä hirvenhaukkukokeen tulos. Kiertopalkinnon saa omaksi, kun
saman omistajan koira voittaa kaksi kertaa. Koiran omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen.

.

Kennelpiirin mestaruuskoe

Etelä-Hämeen kennelpiirin HIRV-piirinmestaruuskokeen säännöt 2022

Etelä-Hämeen Kennelpiirin piirinmestaruuskoe

Näyteikkuna

ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN HIRVENHAUKKUKOKEEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE
(vahvistettu E-H kp:n hallituksessa 2/2022)

Etelä-Hämeen Kennelpiirin piirinmestaruuskoe järjestetään uroksille ja nartuille yhdessä. Kokeeseen pyritään valitsemaan parhaat ja mahdollisimman tasapuoliset maastot. Koe on samalla karsintakoe mestaruuskilpailujen (SHHJ ja SPJ) lohkonvalintakilpailuihin.

Valitsijamiehinä toimivat Etelä-Hämeen Kennelpiirin pystykorvajaoston nimeämät henkilöt, jotka vahvistavat lohkon valintoihin lähtevät koirat. Valitsijamieheksi voidaan nimetä 1 tai useampi henkilö huomioiden eri rotujärjestöt (SHHJ, SPJ).

Etelä-Hämeen Kennelpiirin piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain syys-lokakuun aikana ennen lohkon valintakokeiden viimeistä ilmoittautumispäivää. Ilmoittautuminen piirinmestaruuskokeeseen päättyy 5 vrk ennen koepäivää.

Piirinmestaruuskokeen ylituomarin pitää olla Etelä-Hämeen Kennelpiirin ulkopuolelta.

Osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Etelä-Hämeen Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Jos koiralla on enemmän kuin yksi omistaja on kaikkien omistajien oltava Suomen Kennelliiton tai jonkin Etelä-Hämeen Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäseniä.

Koira voi osallistua sen Kennelpiirin piirinmestaruuskokeeseen, jossa omistaja pääsääntöisesti asuu tai jos omistajia on useita sen mukaan missä koiraa enimmäkseen pidetään. Koira voi koekaudella osallistua vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

Etelä-Hämeen Kennelpiirin piirinmestaruuskokeeseen valitaan 12 koiraa sisältäen edellisen vuoden piirinmestarin ja parhaan vastakkaisen sukupuolen koiran (edellisen vuoden paras uros ja narttu).

Loput 10 koiraa valitaan siten, että huomioidaan edellisen ja kuluvan koekauden aikana saavutettu paras tulos, joka on tehty normaalissa 1 päivän kokeessa.
Poikkeuksena alle 3-vuotiailla (piirinmestaruuskokeen koepäivänä alle 3 v) koirilla valintatuloksena voidaan huomioida myös koko kauden kokeen (ns pitkä koe) tulos.
Valintaan huomioitava tulos on tehtävä viimeistään ilmoittautumispäivänä.
Mikäli edellisen vuoden paras uros tai narttu tai kumpikaan ei osallistu piirinmestaruuskokeeseen, valitaan tilalle koira/koirat edellä mainituilla perusteilla.
Mikäli viimeisen osallistujan valinnassa on tasatulos kahdella tai useammalla koiralla, huomioidaan seuraavaksi koirien toiseksi paras tulos edellisen ja kuluvan koekauden aikana saavutetuista tuloksista. Mikäli tämänkin jälkeen on tasatulos / tasatuloksia, arvotaan viimeisen paikan saanut koira.
Tulosten perusteella karsiutuneet koirat sijoitetaan varakoiriksi tulosten mukaiseen
paremmuusjärjestykseen. Varasijalla olemisesta on ilmoitettava koiran omistajalle, että hän pystyy varautumaan mahdolliseen osallistumiseen heti saatuaan siitä tiedon.
Kaikilla piirinmestaruuskokeeseen valituilla koirilla pitää olla saavutettuna HIRV 1 tulos. Tuloksen saavuttamiselle ei ole edellä mainittua koekausivaatimusta. (Kennelliiton ohje 1.1.2022 alkaen).

SHHJ:n alaisiin etelänlohkon lohkon valintakokeisiin valitsijamies valitsee kaksi (2) parhaiten
sijoittunutta koiraa ja yhden (1) varakoiran.
Hirvenhaukut-ottelun etelänlohkon valintakokeeseen valitsijamies valitsee kaksi (2) parhaiten
sijoittunutta koiraa ja yhden (1) varakoiran edellyttäen, että valittavilla koirilla on kuluvalta
koekaudelta HIRV1 tulos. Mikäli säännön täyttäviä koiria (karjalankarhukoirat) ei
piirinmestaruuskokeen tulosten jälkeen ole, voi valitsijamies täydentää valintoja myöhemmin
ilmoittautumisajan niin salliessa.
Lohkon valintakokeisiin valittavien koirien tulee täyttää kaikki valintakokeisiin vaadittavat
osallistumisoikeuskriteerit.
10§
Muutokset tähän järjestämisohjeeseen hyväksyy Etelä-Hämeen Kennelpiirin hallitus Kennelpiirin pystykorvajaoston esityksestä.

Etelä-Hämeen kennelpiirin HIRV-piirinmestaruuskokeen säännöt 2022 (PDF)

Etelä-Hämeen Hirvikoirayhdistys ry.n säännöt

ETELÄ-HÄMEEN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY
Kopio säännäistä


 1. Yhdistyksen nimi on Etelä-Hämeen Hirvikoirayhdistys ry. ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten hirvikoirien kasvatusta ja jalostusta Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella.

 2. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. Yhdistys on Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n ja Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n jäsen.
  Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin kennelalan yhdistyksiin.

 3. Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä näyttelyitä, kokeita, kursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opetusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta ym. vastaavanlaisilla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä.
  Yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä alaosastoja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

 4. Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yksityiset henkilöt tai yhdistykset, jotka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä. Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Johtokunnan päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa tiedon saatuaan tiedoksiantopäivää lukuunottamatta johtokunnalle sitä tarkoittavan kirjelmän. 
  Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Yhdistyksen vuosikokous voi kutsua jonkun henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.

 5. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.

 6. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

 7. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisen ja vuosijäsen vuosittain jäsenmaksunsa, minkä vuosikokous on kulloinkin määrännyt. Jäsenmaksut on suoritettava kultakin vuodelta toukokuun loppuun mennessä. 
  Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuvelvollisuudesta.

 8. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja on ne asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua tilintarkastajille toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava johtokunnalle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

 9. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Näistä eroaa vuosittain neljä (4) jäsentä aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. 
  Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun jompikumpi puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä on saapuvilla.
  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnalla on oikeus käyttää asiantuntijoita. Johtokunta voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelevia 3 – 5 jäsenisiä toimikuntia, joihin voidaan valita jäseniä myöskin johtokunnan ulkopuolelta.
  Johtokunta valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhdistyksen sihteerin on oltava Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n henkilöjäseniä.

 10. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Juoksevissa asioissa voi johtokunta määrätä jonkun toimihenkilön yksinäänkin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 11. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle johtokunnan päätöksestä tai kun vähintään 1/10 jäsentä on sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatinut ilmoitettua asiaa varten.
  Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

 12. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella sähköpostitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokous kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Samalla tavoin toimitetaan muutkin tiedon annot jäsenille.

 13. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää joko läsnäolevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään viisi (5) ääntä.
  Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista mitä näiden sääntöjen 15. §:ssä on säädetty.
  äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 saapuvilla olevista ääni- oikeutetuista edustajista vaadi suljettua lippuäänestystä. 
  äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

 14. Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:
  1. suoritetaan valtakirjojen tarkistus,
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
  3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
  4. todetaan kokouksen laillisuus,
  5. esitetään toimintakertomus kuluneelta vuodelta,
  6. esitetään tilikertomus kuluneelta tilivuodelta,
  7. esitetään tilintarkastajien toiminnantarkastajien lausunto,
  8. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä,
  9. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
  10. määrätään toimihenkilöiden palkkiot,
  11. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma,
  12. hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio,
  13. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja,
  14. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten ja eronneiden tilalle,
  15. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä,
  16. valitaan edustajat Etelä-Hämeen kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen,
  17. valitaan edustajat Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n kokoukseen.
  18. valitaan edustajat muihin kennelalan yhdistyksiin, joissa yhdistys on jäsenenä.
  19. käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokous kutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.


 15. Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 vuosikokouksessa saapuvilla olevien jäsenten äänimäärästä ja että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidetty seuraava kokous samoin 3/4 ääntenenemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy.
  Sääntömuutos on alistettava Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n hallituksen hyväksyttäväksi. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

  Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

 16. Muutoin noudatetaan mitä yhdistyslaissa on säädetty.